Co robimy

Co robimy

DORADZTWO

W zakresie doboru projektowanych technologii wykonania przegród izolacyjnych budynków i budowli z uwzględnieniem zoptymalizowanych warunków rynkowych dla danego typu robót.

W zakresie izolacji przeciwwodnych i termicznych

 • Dachy płaskie (przemysłowe, wielo i jedno rodzinne oraz użyteczności publicznej).
 • Dachy zielone
 • Tarasy i balkony
 • Izolacje fundamentów
 • Izolacje przeciwwodne budowli inżynierskich

WSPARCIE TECHNICZNE W TRAKCIE REALIZACJI

 • Przygotowywanie budżetów i kosztorysów Inwestorskich.
 • Doradztwo w wyborze Wykonawcy – analiza profesjonalizmu, oferty oraz potencjału kadrowego.
 • Bieżący nadzór poprawności wykonywanych prac.
 • Zastępstwo projektowe w zakresie: dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, detali, kompletności i spójności zaproponowanych rozwiązań.
 • Analizy techniczne

OBSŁUGA POGWARANCYJNA IZOLACJI

 • Opiniowanie stanu technicznego budynków, a zwłaszcza przegród budowlanych w specjalizacji izolacji.
 • Opinie biegłych sądowych.
 • Raporty o stanie obiektu: roczne /na zlecenie.
 • Wykrywanie nieszczelności.
 • Badania termowizyjne.
 • Ekspertyzy techniczne

WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE

 • Inwentaryzacja wykonanych prac.
 • Wyceny.
 • Realizacja robót.

WSPARCIE PRAWNE – WIEDZA SPECJALISTYCZNA

 • Opiniowanie umów i specyfikacji pod kątem technicznym.
 • Wsparcie pod kątem technicznym w negocjacjach z Wykonawcami.